top of page

שובר מתנה

‏149 ₪

נהנים מהתכנים והסדנאות שלי ורוצים להעניק לחברים? הם יוכלו לבחור אם להשתמש בשובר לסדנה, או לשיחת הדרכה קצרה, ובעצם...לכל מה שהקליניקה מציעה. ...
נהנים מהתכנים והסדנאות שלי ורוצים להעניק לחברים? הם יוכלו לבחור אם להשתמש בשובר לסדנה, או לשיחת הדרכה קצרה, ובעצם...לכל מה שהקליניקה מציעה.

‏149 ₪
‏250 ₪
‏500 ₪
סכום אחר
bottom of page